اقامتگاه پسرانه منامه اقامتگاه و خوابگاه پسرانه منامه .


تهران . خیابان آزادی . خیابان زارع . تقاطع فرمان فرما . خیابان باستان شمالی . پلاک 239 .

021-66594824 .


09129451832 .

اقامتگاه پسرانه منامه .
 
کارمندی . دانشجویی .
 
مسئول خوش برخورد .